Oermens liep als wij

De oermens liep anderhalf miljoen jaar geleden ongeveer op dezelfde manier als de moderne mens nu doet. Dat is de conclusie van wetenschappers die fossiele voetafdrukken hebben geanalyseerd, die na 2006 zijn gevonden bij het Turkana-meer in Kenia. Ze publiceren hun bevindingen in het nieuwste nummer van Science, en Der Spiegel sprak met de onderzoekers.
De voetafdrukken die zijn gevonden zijn afkomstig van twee volwassenen en een kind. Het gaat om de een-na-oudste voetafdrukken die zijn gevonden. De alleroudste dateren van circa 3,5 miljoen jaar terug, en zijn dertig jaar geleden gevonden in Tanzania. Bij de nieuwe vondsten uit Kenia valt onder meer op dat de grote teen in een hoek van veertien graden staat ten opzicht van de lengte-as van de voet. Bij de voeten uit Kenia is de hoek nog 27 graden. Bij de moderne mens is de hoek 8 graden. Maar ook in andere opzichten lijken de voetafdrukken van 1,5 miljoen jaar terug op die van de moderne mensen, de voeten zijn bijvoorbeeld minder plat en de tenen zijn korter.
Tussen de twee vondsten ligt een tijdsbestek van 2 miljoen jaar, waarin de mens in Afrika opdook. Circa 1,9 miljoen jaar geleden verscheen de homo erectus in Afrika. Het lijkt erop dat de voetafdrukken die in Kenia zijn gevonden, afkomstig zijn van deze vroege mensensoort.

Bron(nen):   Der Spiegel