Quiz: Ken uw Marx

Karl Marx is weer helemaal in. Nu zichtbaar is geworden waartoe ongebreideld kapitalisme kan leiden en landen weer bedrijven nantionaliseren, raakt het gedachtengoed van de grondlegger van socialisme en communisme weer in de belangstelling.
Die Zeit meent dat het goed is uw kennis te testen, met tien vragen over Marx.
Zoals de volgende drie:

Welke filosoof had grote invloed op het denken van Marx?
1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel
2. Johann Gottlieb Fichte
3. Immanuel Kant
4. Friedrich Nietzsche

Das Kapital heeft als eerste zin "Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure ...."
1. Ungerechtigkeit
2. Warenansammlung
3. Verschwendung
4. Unterdrückung

Met welke titel verliet Marx de universiiteit?
1. Doktor Iuris
2. Doktor Philosophiae
3. Marx maakte de Universiteit niet af
4. Doktor Rerum Oeconomicarum

Klik op de link en u beschikt over de complete test.

Bron(nen):   Die Zeit