Intelligente mensen niet minder racistisch

Intelligente mensen zijn net zo racistisch als minder intelligente mensen. Ze weten het alleen beter te verbergen.
Volgens eerder onderzoek zouden mensen met een hoger IQ minder racistisch zijn dan mensen met een lager IQ. Een nieuwe Amerikaanse studie toont aan dat dat niet zo is. Wat wel geldt: slimme mensen zijn politiek-correcter. Alleen bedoelen ze hetzelfde als minder slimme mensen.
Slimmere mensen zeggen en geloven vaker dat ze geen vooroordelen hebben en moedigen integratie juist aan. Ze beweren bijvoorbeeld voorstander te zijn van gemengde wijken en gemengde scholen. Maar als het gaat om de daadwerkelijke uitvoer van beleid worden ze een stuk terughoudender. Twee maatregelen in de VS om segregatie tegen te gaan zijn 'busing' en een betere naleving van de 'Open housing law'. Het eerste is busvervoer van leerlingen naar andere scholen om zo scholen gemengder te maken. Het tweede is een wet die verbiedt te discrimineren bij de verkoop of verhuur van je huis.
Nu blijkt dat intelligente mensen even vaak tegen de 'Open housing law' zijn als minder intelligente mensen en zelfs vaker tegen het busvervoer. Dit terwijl ze zeggen dat ze voor gemengde wijken en scholen zijn. Deze paradox tussen algemene principes en beleid dat die principes ondersteunt (de principle-policy puzzle) treedt veel vaker op bij slimmere mensen dan bij minder slimme mensen.
De onderzoekers stellen dat racisme niets met intelligentie te maken heeft. Het ontstaat volgens hen doordat een dominante groep haar bevoorrechte sociale positie wil legitimeren en beschermen in een conflict met andere groepen over hulpbronnen. Intelligente mensen zijn daar beter in dan minder intelligente mensen. Het is namelijk voor hen gunstiger om van mening te zijn dat raciale gelijkheid goed is, anders komen ze in de problemen. Maar vervolgens willen ze niets veranderen aan de voorrechten waar ze als dominante groep van profiteren.

Bron(nen):   Science Daily      

3 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Le_bon_sauvage

  Racisme reduceren tot een economisch conflict lijkt me wetenschappelijk niet nuttig. Er zitten sociaal-economische factoren aan ja, het aantal gemengde huwelijken is ook lager bij rijke mensen.
  Racisme heeft meestal te maken met bekendheid. Als je ergens mee in aanraking komt denk je genuanceerder (hoewel niet perse positiever of negatiever), dan als je oordeel gebaseerd is op informatie uit 2e hand. Intelligente mensen hebben gemiddeld meer geld, en kunnen zich permiteren afzijdig te blijven. Veel verre vakanties en kranten lezen draagt maar weinig bij aan je interculturele contacten.

 2. disqus_cDEBEY6Kl8

  Racisme vind je bij elk volk.

 3. Braindamage

  Mijn definitie van het woord racisme:

  “De reden van je eigen falen buiten jezelf zoeken door het te reflecteren op een ander die in jouw ogen, en/of door de ogen van het collectieve ego als minderwaardig wordt beschouwd”.

  En daarbij maakt het niet uit of je een hoge lage of gemiddelde intelligentie hebt. Het gaat erom in hoeverre het empatischvermogen van de mens reikt.

  Correct me if I’m wrong! 😉

Reacties niet toegestaan