Vloeken helpt, verdomme

 Wetenschappers deden het volgende experiment om te onderzoeker of vloeken een functie heeft. Er waren twee groepen proefpersonen. Beide groepen moesten hun handen steken in water dat zo koud was dat het pijn deed aan  de handen. De mensen uit de ene groep mochten vloeken als ze dat wilden, de mensen uit de andere groep mochten dat niet; die mochten wel dingen zeggen, maar alleen beschaafde dingen.
De mensen uit de groep die mocht vloeken hielden hun handen gemiddeld veel langer in het pijnlijke water: gemiddeld veertig seconden.
De wetenschappers denken dat het vloeken te maken heeft met vluchtgedrag en met het verhogen van het aggresieniveau. En dat komt van pas in vijandige of pijnlijke situaties. Zoals wanneer je op je duim slaat.

Bron(nen):   The Daily Telegraph