De kokende mens

Het huwelijk is ontstaan omdat een man een vrouw wil die voor hem kookt, en niet vanwege seks.
Een vooraanstaande Harvard-hoogleraar in de biologische antropologie heeft een theorie over het begin van de mensen die de bestaande opvattingen omver werpt en ook een heel nieuwe verklaring heeft voor de omgang tussen mannen en vrouwen.
Dr. Richard Wrangham denkt dat we mensen zijn geworden, omdat we ons eten zijn gaan koken. Volgens Wrangham, een expert op het gebied van primaten en zijn carrière begonnen als assistent van apenvrouw Jane Goodall, is gekookt voedsel veel energie-efficiënter. Een deel van de vertering heeft immers plaatsgevonden tijdens het koken. Daardoor kan de energie worden gebruikt voor andere zaken dan vertering. Onze hersenen zijn er door aan groeien, onze vaardigheden toegenomen. "En de resultaten zijn nog dagelijks merkbaar: we zijn kokende apen."
Volgens  Wrangham is de verhouding tussen mannen en vrouwen ook bepaald door het koken. Helemaal in den beginne was het al dat de mannen op het voedsel jaagden en de vrouwen het bereidden. De vrouw kreeg van de man sociale bescherming in ruil voor het koken. Vrouwen konden zich veilig voelen, omdat er een man was die in ruil voor het koken voor hun veiligheid zorgde. In ieder maatschappij koken vrouwen voor mannen en niet andersom. "Het was cruciaal voor een man om er zeker van te zijn dat er een vrouw was die zijn eten kookte. En dat is de basis van het moderne huwelijk."

Bron(nen):   Salon