Venetië gaat toch nog onder lopen

De ultramoderne waterkering die Venetië definitief ging redden van de ondergang is nog niet klaar: MOSE, de vloedkering die dertig centimeter waterstijging kan tegenhouden, is in 2014 klaar. Hij is ultramodern, peperduur, maar toch ontoereikend. 
Volgens de nieuwste berekeningen zal enige decennia later het water namelijk toch weer verder zijn gestegen, nu door het klimaat en hoger komen dan de keringen. De stad zal dus opnieuw op zoek moeten naar bescherming tegen het water. Of de strijd opgeven.

Bron(nen):   New Scientist