De aantrekkingskracht van altruïsme

Mannen en vrouwen worden aangetrokken door altruïsme, blijkt uit een nieuwe studie Altruïsme is sexy. De Universiteiten van Nottingham en Liverpool ondervroegen 32 vrouwen en 35 mannen en bood ze onder andere lijsten aan met (karakter)eigenschappen en voorkeuren van potentiële nieuwe seksuele partners voor een langdurige relatie. Bij de eigenschappen valt te denken aan 'doet boodschappen voor zijn/haar eigen buurman', 'zorgt voor een ziek familielid' of 'doet vrijwilligerswerk', maar ook neutralere dingen zoals de voorkeur voor bepaald eten. Uit het resultaat bleek dat behulpzame en onbaatzuchtige potentiële partners door beide seksen erg aantrekkelijk worden gevonden voor een langdurige relatie. Bij potentiële kortstondige affaires deed het er veel minder toe. Dr Freya Harrison zegt: "In eerste instantie zou je denken; die potentiële toekomstige partner besteed wel erg veel tijd aan zieke familieleden en buurmannen. Maar we weten nu dat het die potentiële partner evolutionair gezien 'fit' lijkt te maken op verschillende manieren. Bijvoorbeeld, het kan dat mensen denken dat ze wellicht dat altruïstische gen zullen doorgeven aan hun toekomstige kinderen." "We weten nog niet of de eigenschap 'behulpzaamheid' maakt dat je overkomt als een toekomstige goede ouder die een grote bijdrage zal leveren aan de opvoeding van de kinderen, of als iemand met goede genen waar gezonde kinderen uit komen. De energie en het vermogen hebben om andere te helpen kan een teken zijn van kracht maar het kan ook vertoon blijken. Dat moet nog worden uitgezocht".    

Bron(nen):   Medical Press