Deze karaktereigenschap maakt een lockdown extra zwaar

Thuisblijven is het advies. En vooral: weinig mensen zien. Voor de een is dat lekker rustig, voor de ander de hel. Psychologen ontdekten dat vooral één karaktereigenschap bepalend is voor hoe goed je de coronaregels naleeft.

Een internationaal team van psychologen onderzocht met enquêtes, die zijn afgenomen tussen maart en april, het gedrag van meer dan 100.000 mensen in 55 landen. Aan de hand van de bekendste persoonlijkheidstest, de Big Five, probeerden ze te achterhalen welke karaktereigenschappen een rol spelen bij de mate waarin mensen de coronamaatregelen opvolgen. Het gaat erom in hoeverre iemand openstaat voor nieuwe ervaringen, consciëntieus, extravert, neurotisch en toegeeflijk is.

Extravert
Weinig verrassend: Extraverten beleefden in lockdown de moeilijkste tijd. "Extraverte mensen zijn gezellig en sociaal. Zij vonden het erg lastig om niemand te zien," aldus hoofdonderzoeker Friedrich Götz van de universiteit van Cambridge. "Ze waren het meest geneigd om zich niet aan de regels te houden en bleven minder vaak thuis dan mensen met andere karaktertrekken."

Neurotisch
Maar ook andere eigenschappen speelden een rol. "Heel neurotische mensen besloten al vroeg dat dit virus ernstig was en bleven uit angst thuis," zegt de onderzoeker. Ook mensen die hoog scoorden op openheid hielden zich beter aan de regels. "Zij zijn in het algemeen meer bereid om nieuwe informatie op te zoeken en passen zich makkelijker aan een nieuwe situatie aan," schrijven de onderzoekers in hun rapport, dat in vakblad American Psychologist verscheen. Ook een hogere score op toegeeflijkheid en consciëntieusheid hield verband met het opvolgen van de maatregelen.

Mensen die juist niet zo neurotisch waren (en dus minder bang) hielden zich slechter aan de regels, net als mensen die minder open waren. De onderzoekers benadrukken dat de resultaten weliswaar significant zijn, maar dat het verband niet altijd heel sterk is.

Bron(nen):   Science Alert