Mens-etende vogel bestond werkelijk

De Maori in Nieuw Zeeland kennen een legende over een mens-etende vogel, Te Hokioi, een enorme zwart-wit-gekleurde roofvogel die vernoemd was naar zijn eigen kreet.
Wetenschappers zijn nu tot de slotsom gekomen dat Te Hokioi niet zomaar een legende is, maar werkelijk heeft bestaan. Nieuw onderzoek naar de uitgestorven Haasts arend heeft aan het licht gebracht dat het dier waarschijnlijk niet zo maar een aaseter was, zoals gedacht. De arend die alleen in Nieuw Zeeland leefde en vijfhonderd jaar geleden is uitgestorven, beschikte over sterkte botten die hem in staat gesteld moet hebben om een dodelijk klap uit te delen terwijl hij met een snelheid van 80 kilometer per uur op zijn prooi afdook.
De Haasts arend had een spanwijdte van drie meter en kon een gewicht bereiken van bijna twintig kilo. Zijn belangrijkste prooi was de moa, een soort struisvogel. Maar de vogel moet volgens de nieuwe inzichten ook zeker in staat geweest zijn een kind te grijpen. "Ze konden niet alleen toeslaan met hun krachtige klauwen, maar konden die klauwen ook sluiten en stevige objecten doorboren. Het was een moordmachine," zegt onderzoeker Paul Scofield in The Independent.
De wetenschappers denken nu dat de verhalen over de Te Hokioi die de Maori elkaar vertelden en en die ook zijn verbeeld in rotstekeningen, gebaseerd zijn op ervaringen met de Haasts arend.

Bron(nen):   The Independent  Wikipedia