Van slaan word je dommer

Amerikaanse kinderen die toen ze heel jong waren werden geslagen hebben een lager IQ dan kinderen die niet zijn geslagen. Onderzoekers bestuurden kinderen op heel jonge leeftijd en ook vier jaar later. Ze stelden vast dat kinderen waarvan de ouders zeggen hun kind wel eens te slaan een merkbaar lager IQ hebben. Het verschil is gemiddeld 5 punten. "Hoe meer lichaamsstraf, des te lager het IQ. Maar zelfs een beetje slaan zie je terug in het IQ.
De studie beweert ook dat in landen waar slaan cultureel geaccepteerd is het IQ gemiddeld lager is dan in landen waar slaan niet gebruikelijk is.

Bron(nen):   Los Angeles Times