Nog een gevolg van schaliegas: radioactiviteit

Er kan een argument worden toegevoegd aan het lijstje gevaren en nadelen van het boren naar schaliegas. Het kan radioactiviteit veroorzaken. In een Amerikaanse studie uitgevoerd door de Duke-universiteit werden sterk verhoogde niveau's aan straling gevonden in het water en het slib van een rivier die stroomafwaarts ligt van een schaliegas-boorinstallatie. De onderzoekers vonden de onverwacht hoge hoeveelheid radium in een riviertje bij de  Josephine Brine Treatment Facility in Pennsylvania.  Radium is een radioactief metaal dat thuishoort in de natuur, maar de niveau's die werden gemeten waren 200 keer hoger dan normaal. "We zijn heel verbaasd dat er zoveel radioactiviteit gemeten werd," zegt een van de onderzoekers. Hij roept op om meer onderzoek te doen, om te kijken of dit ook voorkomt in de buurt van andere plaatsen waar geboord wordt naar schaliegas. In ons land zijn plannen om proefboringen te houden naar de winning van schaliegas. Minister Kamp heeft onlangs het besluit over die proefnemingen uitgesteld.

Bron(nen):   Livescience      

19 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Dead Silence

  Het kan radiactiviteit veroorzaken? Ik wist niet dat er kernfusie of splitsing plaatsvindt bij het winnen van schaliegas. Interessant. Dat je de bron van radioactiviteit naar het oppervlakt brengt, is niet veroorzaken van radiactiviteit. Louter het verplaatsen van de bron.

 2. kletsmajoor

  Lees deze quote uit het artikel nog eens voor je een paniekzaaiende kop voor het stukje bedenkt.

  “Hij roept op om meer onderzoek te doen, om te kijken of dit ook voorkomt
  in de buurt van andere plaatsen waar geboord wordt naar schaliegas.”

  Men weet dus nog helemaal niet of dit iets met de boringen te maken heeft. (Zou best kunnen natuurlijk maar dat willen we dan eerst wel even zeker weten.)

  • Heldoppantoffels

   Er worden zeer giftige stoffen de grond in gespoten, wat moet je nou nog meer weten om je te realiseren dat de weerstand niets te maken heeft met linkse praat!?

   De consequenties voor de volksgezondheid kunnen desastreus zijn en laten we dat risico alsjeblieft niet nemen voor een beetje gas. Laten wij ons richten op alternatieve energie, alleen proberen de grote maatschappijen dat natuurlijk af te remmen omdat het niet in het belang van de aandeelhouders is.

   (in antwoord op kletsmajoor)
   • kletsmajoor

    “…wat moet je nou nog meer weten om je te realiseren dat de weerstand niets te maken heeft met linkse praat!?”

    Antwoord: Of het daadwerkelijk schadelijk is of niet. Er zijn heel veel industriële processen waarbij schadelijke stoffen worden gebruikt. Denk b.v. aan de giftige kunstharsen waarmee de bladen van windmolens worden gemaakt. Dankzij een veilig productieproces zijn de risico’s zo klein dat het breed geaccepteerd wordt. Met proefboringen kunnen we nagaan of zo’n veilig proces voor schaliegas in Nederland ook mogelijk is.

    (in antwoord op Heldoppantoffels)
    • Heldoppantoffels

     Inderdaad er zijn vele processen waarbij de industrie schadelijke stoffen gebruikt. Alleen vergelijk je appels met peren. In dit geval gaat het er namelijk om dat deze stoffen de grond in worden gespoten op diepte. Deze schadelijke stoffen gaan zich uiteraard verspreiden.

     Dus niet zozeer een geval van ‘linkse praat’, maar een kwestie van het blok voor je hoofd verwijderen.

     (in antwoord op kletsmajoor)
     • kletsmajoor

      We zijn dus op zoek naar een veilig proces waarbij de gevaarlijke stoffen diep in de grond moeten blijven zitten zodat ze geen kwaad kunnen. Of nog beter, een proces dat zonder gevaarlijke stoffen kan werken.

      Een opmerking n.a.v. deze quote uit jouw reactie: “…een kwestie van het blok voor je hoofd verwijderen.” Met dit soort persoonlijke aanvallen diskwalificeer je jezelf. Houd de discussie inhoudelijk s.v.p.

      (in antwoord op Heldoppantoffels)
     • Heldoppantoffels

      Eens wat betreft het 1e deel.

      Blok voor je hoofd was niet naar jou persoonlijk bedoeld, maar meer -je- in algemene zin.

      (in antwoord op kletsmajoor)
   • bierneus

    Chemische stoffen en giftige stoffen zijn niet hetzelfde (hoewel paracelsus al wist dat alles giftig is, als je er maar genoeg van binnen krijgt).
    De nadelen die geassocieerd worden met schaliegas/olie zijn ongefundeerde bangmakerij van vooruitgangsremmers. In de begintijd van de exploratie in de US zijn fouten gemaakt en daar is van geleerd. Al met al is het een veilige stabiele vorm van energie, maar de anti-propaganda speelt in op een vermeend onveiligheidshevoel dat door feiten niet weggenomen kan worden.
    De hedendaagse Europeaan is bang geworden voor de grote boze buitenwereld en als er ergens een klein risico aan kleeft wordt op hoge toon van de overheid geëist ‘er iets aan te doen’. Beschamend.

    (in antwoord op Heldoppantoffels)
    • Heldoppantoffels

     Jammer dat je geen onderbouwing hebt van de zogenaamde veiligheid van boren naar schaliegas……

     (in antwoord op bierneus)
   • FritsB

    Nee, alternatieve energie is schoon … Wat waren de reacties ook weer toen de eerste treinen gingen rijden? De damp uit de locomotieven zou het leven verstikken, het vee in de wei zou spontaan tot misgeboorten overgaan als het gedruis van de machines tot hen doordrong, de snelheid van de trein zou voor het menselijk gestel te veel zijn. Met de komst van de auto ging het idem dito. De mens is bang voor nieuwigheden die hij niet begrijpt, maar is er iemand die inmiddels niet van dergelijke vervoermiddelen gebruik maakt?
    Kan iemand me vertellen of een stralingsniveau van 200x het natuurlijk gemiddelde van radium überhaupt gevaarlijk is?

    (in antwoord op Heldoppantoffels)
    • Dead Silence

     In Nederland ontvangen we 2.5 mSv per jaar, 200x zoveel is 0.5 Sv. Die dosis ontvangen in een korte tijd kan schadelijk zijn. Echter het tijdsbestek waarover de dosis ontvangen wordt speelt een even zo grote rol.

     (in antwoord op FritsB)
 3. Kees Cornelder

  Natuurlijk moet dit nader worden onderzocht, vervolgens dat weer en ververvolgens…. Heel grappig hoe de wetenschapsindustrie zichzelf aan de praat weet te houden (is vooral ‘werkgelegenheid’ dus)

 4. grasspriet

  It keeps getting better and better.

 5. Merijn Bram Rutgers

  Als ik het goed begrijp is het een concentratie van natuurlijk aanwezige hoeveelheden radioactief materiaal. Die verhoogde concentraties zijn wel degelijk een gevolg van de werkzaamheden.
  Of die problemen onoplosbaar zijn is natuurlijk de kwestie die ze moeten onderzoeken..
  Er staat me nog iets bij van een vrachtwagen die in Amerika zijn afval uit deze werkzaamheden niet kwijt kon bij de afvalverwerking omdat de radioactiviteit veel te hoog bleek. (ik kan de link even niet vinden) Dit “nieuws” zou dus eigenlijk allang bekend moeten zijn..

 6. bierneus

  De kop is fout en bewust misleidend. . in het stukje staat er er in de buurt van een schaliegas project een relatief hoog stralingsniveau is aangetroffen, afkomstig van een natuurlijk radioactief element. Er is geen enkel verband aangetoond tussen boringen en staling, er wordt alleen gesuggereerd dat eens te onderzoeken. Het presenteren als voldongen feit – radioactiviteit als gevolg van schaliegas – s beschamende propaganda.

  Heel heel kwalijk. Ophouden met actievoeren in redactionele stukjes op deze site. Daar zijn andere media voor

 7. zo maar iemand

  De stuip waar iedereen steeds weer inschiet als het om schaliegas gaat, is de tegenstand toe te schrijven aan ‘de linkse kerk’, of ‘linkse propaganda’. Wonderlijk, gezien het aantal mensen en gemeenten die tegen (proef-)boringen zijn.

  Wat kletsmajoor stelt is dat het inderdaad goed is te weten of en wel of niet milieuschade veroorzaakt wordt. Dus niet bij voorbaat er van uitgaan dat dat zo is. Echter, als er in het slib een percentage van 200 keer zo hoog wordt aangetroffen, lijkt het me nogal alarmerend. Waar zou het anders dan door die boringen door kunnen komen? Daar ben ik werkelijk benieuwd naar.

  Ik zou zeggen, installatie stilleggen en pas weer opstarten als er (onafhankelijk!) aangetoond is dat het ergens anders door komt dan door die boringen. Maar in de VS is schaliegaswinning anders geregeld dan dat het hier in Nederland zal gaan gebeuren. De langeigenaren krijgen een zak geld en moeten verder hun mond houden. Hier regelt Den Haag het. Voor mij is het geen uitgemaakte zaak dat Den Haag het goed en verantwoordelijk regelt, gezien het aantal domme geldverslindende fouten ze maken en het politieke gestuntel van de laatste jaren. Ik zou ze niet verantwoord of grondig willen noemen. Als je kijkt hoe het onderzoek van Kamp gemanipuleerd werd, en hoe van betrokken partijen geheimhouding werd verlangd, roept dat bij mij vragen op.

  Bovendien; het argument dat we het schaliegas nodig hebben, omdat het aardgas opraakt, is flauwekul, kijk maar naar dit kaartje: https://www.schaliegasvrij.nl/2013/09/21/helpt-schaliegas-ons-als-het-groningse-gas-op-is/

  Tot slot lijken me de risico’s van aardbevingen en vergiftigd drinkwater aanzienlijk hoger dan het gebruik van kunsthars op de bladen van windmolens. De onderzoeken tot dus ver bevestigen dat al. (druk vooral door op de linkjes in dit artikel: https://www.schaliegasvrij.nl/factsheet-schaliegas/)

  • kletsmajoor

   Je klaagt over de (onbewezen) partijdigheid van Henk Kamp maar zelf geef je uitsluitend informatie van een anti-schaliegas website. Wie is er nu partijdig in deze?

   (in antwoord op zo maar iemand)
   • zo maar iemand

    Dit is wel een heel schamel tegenargument, kletsmajoor.
    Staat de website met links naar onafhankelijk onderzoek je niet aan?
    Heb je überhaupt doorgeklikt of blijf je hangen in een ‘blame the messenger’?
    Nou vooruit, (onbewezen) partijdigheid van Kamp; ik schreef dat 1.) het onderzoek gemanipuleerd werd en er 2.) geheimhouding werd verlangd. Het tweede punt: http://www.joop.nl/groen/detail/artikel/21700_milieudefensie_mag_van_minister_kamp_rapport_schaliegas_niet_inzien/

    Het eerste punt:
    ‘Uit de studie blijkt dat de lagen die potentieel geschikt zijn voor schaliegaswinning in een groot deel van Nederland liggen. Volgens de MER is het onduidelijk of het Rijk schaliegaswinning overal wil toestaan en hoe het Rijk rekening wil houden met stedelijke of beschermde gebieden (zoals natuurgebieden of drinkwaterbescherming)

    Nut en noodzaak van schaliegaswinning is buiten de studie gehouden. Vanwege de maatschappelijke zorgen en om draagvlak voor schaliegaswinning te verkrijgen is deze informatie wel gewenst. Inmiddels zijn er 45 gemeenten tegen het boren van schaliegas op hun grondgebied.’ (bron: http://www.energieoverheid.nl/2013/07/01/adviescommissie-kamp-breder-onderzoek-schaliegas-nodig/)

    Dus naar nut, noodzaak en drinkwatervoorziening is geen rekening gehouden in het rapport! Wat bijzonder.
    Terzijde; zelfs de vertrekkende topman van Shell heeft twijfels en spijt van zijn gok te investeren in schaliegas. Maar hij zal ook wel een linkse geitenwollensok zijn, toch?

    (in antwoord op kletsmajoor)
    • kletsmajoor

     Dat een partij vindt dat een studie niet compleet is betekend niet dat de opsteller _dus_ partijdig is en de zaken manipuleert. Het woorden partijdigheid en manipulatie komen in het hele stuk niet voor. Jij denkt dat er zelf bij.

     De terechte klacht over de geheimhouding impliceert ook geen partijdigheid. Het is een klacht over de procedure niet over de inhoud. Opnieuw ben je het zelf die daar partijdigheid in wil zien.

     Ook de uitspraak van Peter Voser van Shell interpreteer je zodanig dat het in je straatje van pas komt. Shell heeft spijt dat ze te laat in schaliegas geïnvesteerd hebben. De gasprijs was al te ver gezakt om hun te dure aankopen nog rendabel te maken. Zie ook: http://www.bnr.nl/nieuws/beurs/604294-1310/schaliegas-vs-succes-en-tegenvaller-tegelijk

     (in antwoord op zo maar iemand)

Reacties niet toegestaan