De vier grootste botsingen van Weten en Geloven

De Nederlandse Bijbelgeleerde Ellen van Wolde  opperde vorige week dat God de aarde niet had geschapen. Er zijn meer botsingen tussen geloven en weten:

1. Hij heeft de aarde vast verankerd aan het firmament (1 Kronieken 16:30)
In de oudheid, en dus ook in de Bijbel, was het normaal om te denken dat de zon om de aarde draaide. Daar had het tenslotte ook alle schijn van. Copernicus en Galileo stelden vast dat het andersom was. Het kwam Galileo op levenslang huisarrest te staan.

2."In Uw ogen zijn duizend jaren als de dag van gisteren’ (2 Petrus 3:8)
Op basis van de Bijbel is heel wat gerekend over de leeftijd van de Aarde en de schepping. Johannes Kepler en Isaac Newton hielden het er op dat de aarde was geschapen n 3992 of 4000 voor Christus
Maar het kon exacter. Volgens de aartsbisschop van Armagh, James Ussher (1650), was de aarde geschapen op 22 oktober, 4004 voor Christus. De Scientist heeft daarover gezegd dat de aarde dan geschapen werd nadat de cavia huisdier was geworden.
We nemen intussen aan dat het heelal 13 miljard jaar geleden tot stand kwam.

3. God schiep de mens naar zijn eigen evenbeeld. Man en vrouw, schiep hij hen (Genesis 1:27)
Sinds Darwin is duidelijk dat de schepping van de mens meer voeten in de aarde heeft gehad dat de Bijbelschrijvers dachten. Maar met die gedachte heeft het christendom zich nog niet verzoend. De Kerk van Engeland wel, maar de Katholieke kerk houdt vooralsnog vast aan de Schepping in zeven dagen.

4. "En van alle reine dieren zul je er zeven nemen, mannelijk en vrouwelijk. En van alle onreine dieren twee (Genesis 7:2)
De vondst, overal op aarde, van fossielen van dieren die niet meer bestaan, maakt het lastig het verhaal van Noach als historisch juist te geloven. Alle dieren die ooit bestonden zouden immers aan boord zijn genomen om te overleven.

Het zijn de voorbeelden van The Daily Telegraph. Ontbreekt er iets?

Bezoeker B. de Jong  stuurde de link http://www.scheppingofevolutie.nl./    Voor een Chritelijke kijk op de evolutie

Bron(nen):   The Daily Telegraph