Bemoei je gerust met de verkering van je kinderen

Volgens nieuw onderzoek is het goed als ouders zich (met tact) bemoeien met de verkering van hun tiener-kinderen. En dat is best een beetje opzienbarend, want een oude wijsheid luidde dat ouders zich maar beter afzijdig kunnen houden en dat afstand een groot goed is als kinderen zich met hun vrijer in de nesten werken. 
Maar goed, dat zit dus allemaal iets anders. 
Volgens The Wall Street Journal is het allereerst goed als opgroeiende kinderen romantische ervaring opdoen; dat versnelt de groei naar evenwicht en volwassenheid. En omdat die nieuwe en intense ervaringen vaak gepaard gaan met strubbelingen, is ouderlijk advies bijzonder welkom. 
Huh? 
Ja, ouders kunnen hier best een rol in spelen. Door gerezen problemen in zo'n prille relatie met het kind te bespreken. Of alleen al door te vragen hoe het gaat. En met die vragen te pogen het kind te laten ontdekken in welke situatie het zit. De belangstellende, meelevende ouder kan er zo (mede) voor zorgen dat het kind een 'positieve romantische' relatie krijgt. 
Jonge kinderen blijken het best op prijs te stellen als ouders zo een coachende rol vervullen. En willen luisteren. En advies willen geven, mits gevraagd.
En is het dan ook al zover, dat u gewoon tegen uw kind kunt zeggen dat hij/zij de verkering moet uitmaken, omdat uw aanstaande schoonkind een monster is? Nee, in deze mogelijkheid voorzien de nieuwe wetenschappelijke inzichten nog steeds niet. 
Maar hoe dan ook: in kwesties als liefde is het kind niet langer afkerig van ouderlijke wijsheden - en dat is al heel wat.

Bron(nen):   The Wall Street Journal