Er zullen nog meer aardbevingen komen

De krachten die de aardbeving op Haïti veroorzaakten zijn, volgens geologen, nog niet uitgewoed. Er zullen binnen een paar jaar dan ook waarschijnlijk nog andere aardbevingen in het gebied volgen van vergelijkbare kracht. 
De situatie nu lijkt op die van 250 jaar geleden. Toen vonden tussen 1751 en 1770 op Haïti drie grote bevingen plaats, voordat de aarde weer tot rust kwam. Nu zou, volgens deskundigen, de volgende klap op dezelfde plaats kunnen komen of iets naar het oosten, in de richting van de Dominicaanse republiek.
Het kan ook dat de volgende klap niet op land komt, maar op zee, en dan zou er een tsunami kunnen komen.

Bron(nen):   New Scientist