Ik ben een genie en jij ook

Het idee dat intelligentie en talent zijn aangeboren is een onzinnig misverstand. Dat is althans wat David Shenk, gevierd auteur en journalist, ons wil laten geloven. Hij heeft de recensent van Salon in ieder geval overtuigd. “Het hele idee van genetische voorbestemming is onjuist, in stand gehouden door eeuwen van misverstanden en misleiding." Iedereen kan volgens Shenk geweldige prestaties verrichten, als hij of zij maar wil.
Volgens Salon draagt Shenk in zijn boek behoorlijke argumenten en bewijzen aan voor zijn stelling. Afkomst en genetica spelen wel een rol, maar geen doorslaggevende rol.
Een belangrijk argument van Shenk is dat intelligentie geen vaststaand gegeven is, maar meebuigt met de omstandigheden en behoeften. Dat zijn alle deskundigen met hem eens: niemand heeft voor zijn hele leven een vast IQ. Oefening, leeftijd, omstandigheden, voeding, het blijkt allemaal van invloed.
Als dat zo is, zegt Shenk, dan is ons IQ kennelijk geen onwrikbaar feit en kunnen we het beïnvloeden; als we willen.
Maar we willen niet omdat ons is verteld dat je IQ willen verhogen geen optie is.
Zijn boek is bijna uit. De helft van de 300 pagina's bevat de hoofdtekst, de andere helt bestaat uit wetenschappelijk bewijs. Want dat hij iets te bewijzen heeft is hem duidelijk.

 

Bron(nen):   Salon  The genius in all of us