Waarom er zo weinig bejaarden stierven aan de griep

Een van de eigenaardigheden van de zogenaamde grieppandemie van vorig jaar was dat er zo weinig bejaarden stierven. De ziekte was in het algemeen minder dodelijk dan tevoren was verondersteld, maar voor zover er dodelijk slachtoffers vielen waren het wereldwijd veelal baby's en geen bejaarden. 
Normaal gesproken behoren bejaarden juist tot de meest geraakte groep. De verklaring is onverwacht. Elementen van het varkensgriepvirus zijn verwant aan het virus dat in 1918 tientallen miljoenen doden veroorzaakten. Als gevolg daarvan waren mensen die in aanraking zijn geweest met het virus van toen - direct of indirect - immuun voor de nieuwe ziekte. 
Ouder worden - zo blijkt maar weer eens - biedt onverwachte voordelen.

 

Bron(nen):   Nature