Veel minder vrouwen sterven door zwangerschap

Het aantal vrouwen dat elk jaar sterft als gevolg van hun zwangerschap en bevalling is de laatste jaren flink verminderd. Dit bericht het medische tijdschrift The Lancet volgende week. Het is voor het eerst in tientallen jaren dat het aantal sterfgevallen afneemt. Deze onderzoeksresultaten ondermijnen het idee dat er sprake zou zijn van een nijpend probleem op het gebied van overlijdens door geboorte. 'Het belangrijkste bericht dat we hebben, is er een van een welkome en overduidelijke vooruitgang, voor het eerst sinds een hele generatie', volgens Dr. Richards Horton, hoofdredacteur van The Lancet
Er worden een aantal redenen voor de afname in sterfgevallen als gevolg van een zwangerschap genoemd. Zo zijn er minder zwangerschappen in sommige landen, maar ook een hogere levensstandaard, betere voorlichting en onderwijs en verbeterde toegang tot medische zorg. Vooral in landen met een grote bevolking en een hoog geboortecijfer zijn de omstandigheden waarin zwangere vrouwen leven en bevallen sterk verbeterd.
Enkele voorvechters voor meer aandacht voor de gezondheidstoestand van zwangere vrouwen hadden echter bij Horton aangedrongen het onderzoek vooral niet te publiceren, omdat ze vreesden, dat hun zaak dan minder aandacht zou krijgen. Horton gaf gelukkig ruim baan aan de wetenschap. 

Bron(nen):   The Lancet  The New York Times