Vrouwen zijn vreselijk bang voor dik

Vrouwen hebben een ingebouwde angst om dik te worden. Zodra ze een dikke vrouw zien, geven de hersenen een signaal dat dit 'gevaar' onmiddellijk meldt. Mannen is dit volkomen vreemd, zo schrijft The Daily Telegraph.
Met hersenscans is dit verschijnsel in kaart gebracht. Proefpersonen kregen plaatjes te zien van dikzakken en zo bleek dat deze reactie bij vrouwen gewoon een reflex is. Oorzaak: het bombardement aan vermaningen om toch vooral slank te blijven.
In de hoofden van mannen bleek eigenlijk niets te gebeuren bij het aanschouwen van plaatjes van dikke soortgenoten. De angstige gevoelens die vrouwen in een dergelijk geval bekropen, waren de heren volstrekt vreemd.
De neuroloog die het onderzoek leidde, Mark Allen, zegt: "De vrouwen die aan het experiment meededen hadden geen verleden dat wees op eetproblemen." En desondanks was de angst voor overgewicht springlevend.
Verwacht wordt dat met de uitkomst van deze onderzoekingen een betere therapie kan worden ontwikkeld voor vrouwen met eetstoornissen.

Bron(nen):   The Daily Telegraph