Nieuwe tactiek in strijd tegen kanker

De strijd tegen kanker staat gelukkig nooit stil. Regelmatig worden er nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen gedaan. Het gaat dan niet zozeer om revolutionaire nieuwe behandelmethoden, een term waarmee wetenschappers en -journalisten altijd voorzichtig dienen om te gaan, maar eerder om nieuwe inzichten. Het zijn allemaal kleine puzzelstukjes die ooit tot een volledig inzicht kunnen leiden in hoe kanker ontstaat, en hoe het werkt.
NewScientist beschijft zo'n nieuw inzicht. Het gaat om een serie klinische testen met een medicijn dat de manier aanpakt hoe kankercellen hun energie genereren om snel te delen. De testresultaten zijn bemoedigend, en hebben in ieder geval al het leven verlengd van vier patiënten met agressieve tumoren.
Kankercellen gebruiken een andere manier om stoffen op te nemen en deze om te zetten in energie (metabolisme) dan normale cellen. De manier die kankercellen gebruiken heet glycolysis, en wordt door normale cellen zelden gebruikt omdat het grote hoeveelheden glucose vereist, voor weinig energie. Normale cellen gebruiken deze methode alleen als er een gebrek aan zuurstof is.
Bij de methode ontstaan echter ook andere producten, zoals bepaalde proteinen en vetten, die nodig zijn om nieuwe cellen te maken. Omdat er uit een kankercel heel snel nieuwe cellen kunnen ontstaan, wordt glycolysis nu gezien als de aanjager, in plaats van als een verschijnsel van een kankercel. 
Door deze manier van energie genereren te stoppen, en het 'normale' mechanisme weer aan te zetten, kan kanker dus gestopt worden, althans in theorie. Het normale delingsmechanisme is namelijk niet verdwenen in kankercellen, blijkt uit onderzoek, maar wordt slechts onderdrukt. Er is nu dus een stof gevonden die dat kan doen. In testen met vijf patienten met een agressieve hersentumor is er één overleden, bij drie is de groei van de tumor gestopt, en bij één patient is deze na verloop van tijd zelfs helemaal verdwenen.
Klinkt goed, maar de onderzoekers waarschuwen voor teveel optimisme. 'We weten niet of de resultaten anders waren zonder het medicijn. We zouden eigenlijk testen met placebo's moeten doen om dit te controleren.' 
Wel werd er aangetoond dat kankercellen een enzym produceren dat het normale delingsmechanisme onderdrukt, en dat het nieuwe medicijn dit enzym succesvol aanvalt.     

Bron(nen):   NewScientist