Mensen zien ook voordelen van de lockdown: “Ik kan mijn eigen tijd indelen”

De lockdown is niet alleen maar ellendig. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat mensen ook positieve kanten zien. "Er is meer gemeenschapsgevoel."

De Nieuw-Zeelandse onderzoekers vroegen eens niet naar depressie, eenzaamheid of drugsgebruik tijdens de lockdown, maar naar de positieve effecten van het vele thuiszitten. Van de ruim tweeduizend ondervraagde Nieuw-Zeelanders, rapporteerde bijna de helft een 'silver lining' te zien aan de lockdown. Bijna de helft zag voordelen voor zichzelf en meer dan een derde vond dat er voor de samenleving als geheel pluspunten zijn.

"De lockdown was een belangrijk markeerpunt in het leven van mensen en creëerde de gelegenheid om te stoppen, te reflecteren en je te verbinden met anderen," zegt psycholoog Matthew Jenkins van de Otago University in Nieuw-Zeeland. "Veel mensen stelden dat er meer vriendelijkheid was en meer hulp aan anderen in deze periode." 

Hoewel de coronamaatregelen tot fysieke afstand leidde tussen mensen, beschreven veel respondenten 'een ouderwets gemeenschapsgevoel en idee van zorgen voor elkaar, dat er niet was voor de lockdown.'

Iets meer dan 30 procent van de respondenten ervaarde ook een groter gevoel van zeggenschap over het eigen leven, doordat ze meer tijd hadden om te sporten en hun eigen tijd konden indelen doordat ze thuiswerkten. "Ik kan thuisblijven en de hobby's doen die ik leuk vind," reageerde iemand.

Ook een pluspunt: de meeste mensen werden minder materialistisch. "We verspillen geen geld meer aan spullen die we willen, maar alleen aan spullen die we nodig hebben," zegt een ander.

De tijd met naaste familie en vrienden werd extra gewaardeerd. Meer dan de helft van de respondenten gaf aan dankbaar te zijn voor hun nieuwe sociale interacties en hervonden gevoel van sociale cohesie. Sommigen zeiden zelfs dat ze dankbare berichten ontvingen van ouderen in hun gemeenschap, die dachten dat ze vergeten waren.

Bron(nen):   Science Alert