Coming soon: technische levensvorm die kennis en ervaring doorgeeft

Bioloog Jagers op Akkerhuis ontwierp de ‘operator hierarchy', een systeem dat kan voorspellen wat de volgende stap is in de evolutie: een technische levensvorm, die zijn kennis en ervaring doorgeeft aan de volgende generatie. Jagers promoveert op 6 september aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Tot nu toe ging men teveel uit van een lineaire hiërarchie, terwijl er niet 1 maar 3 verschillende richtingen zijn in de toename van complexiteit. Namelijk:

  1. er is een ontwikkeling van individuele deeltjes naar groepen deeltjes. Bv. moleculen vormen chemische mengsels en organismen vormen een ecosysteem.
  2. er is een ontwikkeling van eenvoudige fysische deeltjes naar complexe levende deeltjes. Bv. de stap van fundamentele deeltjes naar atomen of van moleculen naar cellen.
  3. er is complexiteit binnenin ieder deeltje. Bv. de ontwikkeling van organen en weefsels in een meercellig organisme.

De 'operator hierarchy' gaat ervan uit dat nieuwe eenheden ontstaan volgens een vast stramien op basis van processen die 'closures' worden genoemd. Closure staat voor de sluiting van een kring-vormig proces of structuur. Iedere closure leidt tot een hogere vorm van zelforganisatie en een nieuwe herkenbare eenheid: een nieuwe operator. Van closure tot nieuwe closure (of: van operator tot operator) is er steeds één voor de hand liggende nieuwe stap en daarmee krijgt het model voorspellende waarde. Na de Memons, de meercelligen met een neuraal netwerk, die bovenaan in zijn schema staan, leidt de volgende closure tot een levensvorm waarin de overdracht van het bouwplan via genen wordt vervangen door de overdracht van kennis en verzamelde ervaring via zogenaamde ‘memen'.


Die volgende levensvorm hoeft niet noodzakelijk voort te komen uit biologische evolutie: een apparaat dat intelligent gedrag vertoont op basis van een neuraal netwerk voldoet volgens Jagers op Akkerhuis aan de definitie van leven. Als dit systeem dan ook nog zijn geheugen overdraagt aan de volgende generatie, dan is er een nieuwe stap gezet in de evolutie.

Bron(nen):   Radboud Universiteit