Stephen Hawking choqueert: zwarte gaten bestaan niet

De wereld van de natuurkunde staat op zijn kop. Stephen Hawking, de beroemde natuurkundige, schrijft in wetenschappelijk tijdschrift Nature, dat de waarnemingshorizon waarachter alles verdwijnt bij zwarte gaten niet bestaat. Daarvoor in de plaats zou er een schijnbare horizon zijn. Elk zwart gat heeft een waarnemingshorizon (‘event horizon’). Door extreme zwaartekracht kan achter deze horizon materie of licht niet meer ontsnappen en niet meer worden waargenomen. Het verdwijnt. Hawking was de bedenker van de theorie over zwarte gaten, maar liep later tegen de zogenoemde ‘Black Hole Firewall paradox’ aan. Als een astronaut in een zwart gat valt, wordt die volgens de relativiteitstheorie door de zwaartekracht uit elkaar getrokken om vervolgens te pletter te slaan. Maar volgens de kwantummechanica zou er bij de waarnemingshorizon een sterk energetisch veld ontstaan waarin die astronaut heel snel verbrandt. Hawking wil deze paradox oplossen met het idee van de schijnbare horizon (‘apparent horizon’). Door quantumeffecten rondom een zwart gat fluctueert de ruimtetijd hevig. Daarom is er geen scherpe waarnemingshorizon, maar een bredere, turbulente laag om een zwart gat, waarin materie en licht tijdelijk worden vastgehouden, maar blijven bestaan. Daarna komt de informatie weer vrij. Die is dan wel onherkenbaar door elkaar gehusseld. Don Page, natuurkundige en expert op het gebied van zwarte gaten, vindt de aanname van Hawking plausibel, maar vraagt zich af of daarmee de Firewall Paradox echt is opgelost.