Hersenen van jonge moeders groeien

Baby's doen het hart van hun moeder smelten en hun hersenen groeien. Dat laatste is letterlijk het geval, vooral bij moeders die anderen gek maken met hun verhalen over hoe mooi, slim en lief hun baby wel niet is.

Jonge moeders die veel plezier beleven aan hun moederrol, vertonen een sterke groei in hersengebieden die te maken hebben met het verwerken van emoties. Geen wonder dat moeder worden zo'n intense ervaring is.

Onderzoekers maakten twee tot vier weken na de geboorte hersenscans van 19 moeders en nog eens twee tot vier maanden later. Ze ontdekten dat hun hersenen groeiden, vooral een gebied in de middenhersenen, het zogenaamde genotscentrum, en de prefrontale cortex, die verband houdt met denken, plannen en oordelen.

Doorgaans wordt het genotscetrum niet door gedrag beïnvloed, behalve bij verslaving. Je zou dus kunnen zeggen dat moederliefde verslavend werkt en op zich al belonend is. Dit zou ook kunnen verklaren waarom moeders ondanks zwangerschapskwaaltjes, pijnlijke bevallingen, gebroken nachten, enz. toch weer zwanger willen worden.

In dit onderzoek werd alleen gekeken naar de omvang van de hersenen en niet naar het cognitief functioneren. Het zou de onderzoekers niets verbazen als jonge moeders ook 'slimmer' worden, door beter te plannen, risico's in te schatten, ....

Ook werd niet duidelijk waarom sommige moeders dolgelukkig zijn en andere een postpartumdepressie krijgen. Uit eerder onderzoek is wel gebleken dat vrouwen die zelf een zorgzame moeder hadden grotere hersenvolumes hebben in gebieden die te maken hebben met het herkennen van gelaatsuitdrukkingen en empathie en dat deze moeders meer hersenactiviteit in deze regio's vertonen als ze een baby horen huilen.

Bron(nen):   TIME