Proost: vandaag gaan er veel meer kinderen dood aan wiegendood

Vandaag en morgen gaan er meer baby's dood aan wiegendood dan op andere dagen. In de VS - blijkt uit een zeer langjarig onderzoek - is het verschil 33 procent. Dat zal hier vermoedelijk dus niet anders zijn, al is er nooit onderzoek naar gedaan.
Maar waarom? Simpel: omdat de ouders dronken zijn, of althans zo veel hebben gedronken dat ze niet erg goed letten op hun kind.
Dat is trouwens een ander aardige uitkomst van het Amerikaanse onderzoek. Er wordt veel gesproken over buikligging en rugligging en andere gewichtige zaken, maar na onderzoek van 129.090 gevallen van wieggedood blijkt dat baby’s van moeders die drinken twee keer zoveel kans lopen dood te gaan.
In de VS is er ook een epidemie van wiegendood op 4 juli, Onafhankelijkheidsdag, ook een gebeurtenis waar flink ook wordt gedronken.
Benieuwd hoeveel gevallen van wiegendood (uiteraard door rugligging) er waren na de finale van het WK.

Bron(nen):   Time