Intelligente mensen hebben meer vertrouwen in anderen

Onderzoekers van de universiteit van Oxford analyseerden gegevens van de General Social Survey (GSS) - een vragenlijst  over sociaal-economische kenmerken, gedrag en sociale houding, die om de 1-2 jaar ingevuld wordt door een steekproef van volwassenen in de VS. Op basis van deze gegevens kun je ook een inschatting maken van het algemeen vertrouwen en de intelligentie, maar dezen werden nooit eerder met elkaar in verband gebracht. Uit het onderzoek bleek dat mensen die hoog scoorden op intelligentie meer vertrouwen in anderen hadden dan mensen met een lager intelligentieniveau. Dit verband bleef bestaan als gecontroleerd werd voor demografische kenmerken, zoals burgerlijke staat, opleiding en inkomen. Volgens de onderzoekers hebben intelligente mensen meer vertrouwen in anderen, omdat ze meer mensenkennis hebben en beter kunnen inschatten wie hun zal bedriegen.

Bron(nen):   Medical News Today      

6 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. AT

  Misschien verklaart dit de paranoia onder een groot deel van de bevolking. M.a.w.: een groot deel van de mensheid is niet bijster intelligent.

 2. jan bosscher

  Angststemmers zijn dus dommer, ja dat dacht ik al.

 3. RhodBerth

  lol, dat bewijst weer, hoe groter de complotdenker, hoe dommer hij is.

  Overigens gaat dat hand in hand met het feit dat mensen die hun eigen leven niet op orde hebben ook vaker complotdenken. Dat heeft weer te maken met het feit dat mensen liever een ander de schuld geven van hun falen, en de oorzaken dus buiten hun eigen invloedsfeer zoeken. Het is niet zo erg om te falen als de illuminatie en de bankiers en de aliens er voor zorgde dat jij faalde, daar kon jij immers toch niks aan doen.

  Dus wees slim, neem het heft van je leven in handen, vertrouw anderen (want je kunt het niet alleen), en maak wat van je leven, ipv de hele dag over andere te zitten zeuren en zeveren.

 4. De Staatsburger

  Intelligente mensen laten zich dus gemakkelijker voor de gek houden.

Reacties niet toegestaan