Gemeenschap kan kinderen beschermen tegen gevolgen van armoede

Kinderen die opgroeien in armoedige omstandigheden hebben als volwassene meer gezondheidsproblemen. Maar uit een recent onderzoek blijkt dat jongeren die in een gemeenschap leven met meer sociale cohesie en controle het beter doen. In ieder geval roken ze minder en hebben ze minder vaak last van overgewicht.

Eind jaren '90 begonnen de onderzoekers kinderen van 8 tot 10 jaar op het platteland rond New York te volgen. De ene helft groeide op in arme gezinnen en de andere in gezinnen met een modaal inkomen. Toen de kinderen ongeveer 17 waren, vulden de moeders een vragenlijst in over het 'sociaal kapitaal'. Zo werd bv. gevraagd of ze het eens waren met: 'Mijn buren zouden ingrijpen als ze iemand drugs zouden zien dealen aan kinderen'. De jongeren gaven op hun beurt aan of er volwassenen waren bij wie ze terecht konden als ze problemen hadden.

Nog steeds rookten jongeren uit arme gezinnen vaker en hadden ze vaker last van overgewicht, maar bij een hoog sociaal kapitaal was dat minder het geval dan bij een laag sociaal kapitaal. Misschien hebben kinderen uit hechte gemeenschappen betere rolmodellen. Of er wordt beter op hun ongezonde gedrag gelet. Of ze zien dat je toch een bepaalde mate van controle hebt over je eigen gedrag en dat van anderen. Wie het weet, mag het zeggen.

Bron(nen):   Science Daily