‘Schone’ kernenergie kan wel degelijk. En China gaat het doen

Het is minder zeldzaam dan uranium, kan niet gebruikt worden voor kernwapens en levert minder gevaarlijk afval op: thorium in een kerncentrale. Toch werd het tot nu toe niet gebruikt. China kondigt nu aan daar verandering in te gaan brengen.
Thorium is veel minder instabiel dan verrijkt uranium en na splijting blijven er geen stoffen achter waarvan kernwapens kunnen worden gemaakt. Bovendien kan er in een reactor die op thorium draait geen meltdown ontstaan, de situatie waarbij de kettingreactie niet meer onder controle gehouden kan worden. Thorium moet namelijk eerst in een fluoridezoutbad worden opgelost, dat functioneert tegelijk als splijtstof en als koelstof, en is dus zeer veilig.
Volgens Wired is de reden dat er nooit eerder Thorium in een kerncentrale is toegepast, hoewel de techniek en voordelen bekend waren, simpel. Er komt bij de reactie geen plutonium vrij dat geschikt is om kernwapens mee te maken. Er is in de jaren zestig veel onderzoek naar gedaan in de VS. Maar dat is gestopt uit machtspolitieke overwegingen.
Tegenwoordig is het in de mode om als regeringsleider te zeggen dat je alle kernwapens de wereld uit wilt hebben. Reactors op thorium kunnen dus weer. China heeft momenteel het grootste project opgezet om dit ook daadwerkelijk te realiseren, en loopt ver voor op de Amerikanen. De VS zien dit als een grote bedreiging voor hun eigen concurrentiepositie op het gebied van innovatie. Binnenkort mag de VS technologie uit China gaan importeren die ze zelf 40 jaar geleden uit politieke redenen hebben laten verwateren.

 
De bouw van thoriumcentrales neemt natuurlijk de vraag naar een echte schone, hernieuwbare energiebron niet weg. Maar zonne-energie en kernfusie zijn nog lang niet geschikt om in de wereldwijde energiebehoefte te voorzien. Tot die tijd kan kernenergie uit thorium wellicht een relatief schoon en veilig alternatief bieden.

Bron(nen):   Wired  Kennislink