Welke landen zijn het meest gevoelig voor onrust?

Neem een aantal variabelen, te weten:
- Hoe lang is een dictator aan de macht?
- Hoe corrupt is het land?
- Hoeveel democratie is er?
- Wat is het BNP (per inwoner)
- Hoeveel jonge, werkloze mannen zijn er?
- Wat is de totale bevolking?
- Hoeveel persvrijheid is er?

Niet alle variabelen zijn even belangrijk, dus worden ze gewogen. (persvrijheid bijvoorbeeld is een factor, maar omdat de verschillen tussen de landen in de Arabische wereld niet zo groot zijn, legt dit minder gewicht in de schaal dan bijvoorbeeld. de opbouw van de bevolking of de mate van corruptie)
Combineer de variabelen op de juiste manier en je krijgt een indruk welke regimes de grootste kans hebben om ten prooi te vallen aan woedende menigten. De top 3 volgens deze methode zijn Jemen, Libië en Syrië. Klinkt niet onlogisch. Opvallend is dat Oman op plaats 6 staat, na Egypte. In Oman is tot nu toe weinig gebeurd. Tunesië staat laag, ook dat is verbazingwekkend.

Het bijbehorende filmpje kunnen we hier helaas niet laten zien, ga daarvoor even naar de site van The Economist.

Bron(nen):   The Economist