Mannelijke vruchtbaarheid zit in de botten

Onderzoekers van het Columbia University Medical Center hebben ontdekt dat het skelet een rol speelt bij het reguleren van de vruchtbaarheid bij mannen. Ze vonden dat een hormoon dat afgegeven wordt door de botten, osteocalcine, van invloed is op de vruchtbaarheid van mannelijke muizen.

Tot nu toe werd alleen gekeken naar de invloed van gonaden (geslachtsklieren) op de opbouw van de botmassa. Nu is gekeken of er ook een omgekeerd verband is: is het bot ook van invloed op de geslachtsklieren? Een eerste aanwijzing daarvoor vonden ze bij de muizen in hun laboratorium. Mannetjesmuizen, waarvan het skelet geen osteocalcine afscheidde, produceerden weinig nageslacht.

Daarna volgde een reeks experimenten, waaruit bleek dat osteocalcine de productie van testosteron verhoogt en zo van invloed is op de mannelijke vruchtbaarheid. Als zij osteocalcine inspoten bij mannelijke muizen, ging het circulerende testosteron omhoog. Als er geen osteocalcine aanwezig is, daalt het testosteron-gehalte, hetgeen een daling in het aantal spermacellen veroorzaakt. Bij vrouwtjesmuizen was het osteocalcine-niveau niet van invloed op de vruchtbaarheid.

Hoewel de bevindingen nog niet bevestigd zijn bij de mens, verwachten de onderzoekers soortgelijke resultaten te vinden, omdat er veel overeenkomsten zijn tussen de hormonen van muizen en mensen. Het onderzoek bij mensen zal ook duidelijk moeten maken hoe osteocalcine precies inwerkt op de testosteronproductie. Daarna kunnen medicijnen ontwikkeld worden om een tekort aan osteocalcine te behandelen.

Bron(nen):   Science Daily