Gehoorapparaat voor in je mond

Nederland telt ongeveer 1,5 miljoen slechthorenden en jaarlijks komen er bijna 150.000 bij. Naar verwachting zal dit aantal de komende jaren nog harder stijgen ten gevolge van vergrijzing en van toegenomen lawaaioverlast bij jongeren. Veel mensen vinden het echter niet prettig om een gehoortoestel te dragen. Voor hen is er goed nieuws: er is een nieuw apparaatje goedgekeurd voor gebruik in Europa dat het geluid doorgeeft via de tanden. Eenmaal aangebracht kun je er haast niets meer van zien.

Het is het eerste apparaat dat gebruik maakt van geleiding door het bot, dat geen chirurgisch ingrijpen vereist. Geluiden worden opgevangen door middel van mini-microfoontjes achter het oor en draadloos doorgegeven aan de Soundbite, die de geluiden via de kaak doorgeeft aan het auditieve gedeelte van het binnenoor. Zo kan iemand die doof is aan 1 oor toch geluiden in stereo horen.

De Soundbite wordt geplaatst op de bovenste kiezen en is op maat gemaakt voor iedere patiënt. Het is misschien niet voor iedereen geschikt, maar voor een aantal slechthorenden is het een welkom alternatief.

Bron(nen):   BBC News