Helft doodgeboren kinderen (3500 per dag) kunnen gered worden

Volgens de WHO definitie is er sprake van een doodgeboren kind als de foetus na een zwangerschapsduur van minstens 28 weken in de baarmoeder overlijdt. Uit een grote internationale studie onderzoekers blijkt dat er jaarlijks over de hele wereld meer dan 2,6 miljoen kinderen dood geboren wordt. Dat zijn er 7000 per dag, meer dan de sterfte door malaria en AIDS samen. De meeste doodgeboren kinderen (76%) komen voor in Zuid-Azië en Sub-Saharisch Afrika, maar het komt ook voor in rijke landen met de UK als koploper. In Australië, Canada, Nederland en de USA was ook weinig verbetering te zien de afgelopen decennia.

Tien simpele ingrepen kunnen dit aantal halveren, zeggen de auteurs in een reeks artikelen gepubliceerd in The Lancet. Een probleem is dat men vaak gelaten reageert: 'dat soort dingen gebeuren nu eenmaal'. Obesitas, hoge bloeddruk, roken en een hogere leeftijd van de moeder zijn bekende risicofactoren, die in voorkomen kunnen worden. Tot de 10 ingrepen behoort: foliumzuur toedienen vóór en tijdens de zwangerschap, opsporen en behandelen van syfilis, preventie van malaria en verbeterde verloskundige zorg. Geen schokkende ontdekkingen, maar wel belangrijke verbeterpunten. Bovendien heeft een aparte studie van de Universiteit van Pretoria aangetoond dat dit maar $2,32 per persoon per jaar hoeft te kosten.

Bron(nen):   New Scientist