Mannelijkheid: een delicate aangelegenheid

Echte mannen zijn gemaakt en niet zo geboren. Mannelijkheid is een bepaalde status, die in de loop van het leven verworven wordt. En hoewel het veel moeite kost om die te verwerven, kun je hem ook makkelijk weer kwijt raken. Mannen moeten zich blijven bewijzen door middel van mannelijke acties. Ze hoeven weliswaar geen mammoets meer te doden, maar er zijn andere manieren om hun mannelijkheid te bevestigen, bv. door hun gezin te beschermen. Dit verklaart waarom mannen zo lichtgeraakt reageren als hun mannelijkheid in het geding is.

Twee psychologen van de Universiteit van South Florida besloten dit verder te onderzoeken. In een studie moesten de deelnemers 25 zinnen afmaken, die begonnen met 'een echte man ...' of  'een echte vrouw ... '. Daarna werd nagegaan of er in de antwoorden sprake was van acties of duurzame eigenschappen. Bij een 'echte man' werden meer acties ingevuld en bij een 'echte vrouw' meer onveranderlijke eigenschappen.

In een andere studie legden ze studenten een nep-politieverslag voor waarin òf een man òf een vrouw een vreemdeling van hetzelfde geslacht sloeg, die hem of haar in het openbaar beledigde i.v.m. zijn mannelijkheid of vrouwelijkheid in de aanwezigheid van een potentieel romantische partner. De studenten moesten de motieven van degene die de ander geslagen had beoordelen. Als vrouwen lezen over de mannelijke agressor en als zowel mannen als vrouwen lezen over de vrouwelijke agressor wordt dat toegeschreven aan interne redenen, zoals de persoonlijkheid, onvolwassenheid, ... Maar als mannen het verslag lezen van de mannelijke agressor, schrijven ze zijn gedrag toe aan externe factoren, zoals geprovoceerd of vernederd worden. Mannen blijken altijd situationele factoren te vinden die het hen veroorlooft om hun mannelijke status te verdedigen met agressie.

Vertaalt zich dat ook in daadwerkelijke agressie? Om dat te testen, lieten ze een groep mannen haar vlechten. Daarna mochten ze kiezen of ze puzzels gingen oplossen of dat ze op een boksbal gingen slaan. Ze kozen vaker voor de boksbal dan de controlegroep die touwen gevlochten had en als beide groepen gevraagd werden om op de boksbal te slaan, sloegen de harenvlechters harder. Ook lieten ze sommige mannen wel en andere niet op een boksbal slaan na het haren vlechten. In dat geval rapporteerden degenen die mochten slaan minder angst dan degenen die dat niet mochten. Volgens de onderzoekers bewijst dit dat mannen agressie gebruiken om hun mannelijkheid te bewijzen.

Bron(nen):   Time