Het is heel goed te voorspellen wanneer bij jou de overgang begint

Voor vrouwen is het een tombola wanneer de overgang begint. En dat is niet fijn. Vanwege de vraag hoe lang zij hun kinderwens kunnen uitstellen en vanwege de vraag wanneer de narigheid die samenhangt met de overgang begint. Maar het zal geen tombola blijven. Aan het Utrechtse UMC is bewezen dat het meten van de concentratie Anti-Mullers Hormoon (AMH) heel goed voorspelt wanneer de overgang begint.
Het is nog te vroeg om al een standaardtest in de handel te brengen, maar die komt er wel. Eerst moet het onderzoek worden herhaald en verfijnd, maar het bewijs is al geleverd.
De resultaten van het onderzoek worden vandaag openbaar gemaakt. De Volkskrant mocht van de onderzoekers alvast een kijkje nemen.

Bron(nen):   De Volkskrant