Viagra kan mogelijk de kans op Alzheimer verkleinen

Een grote studie uit de VS komt met hoopvolle resultaten: de onderzoekers vonden een verband tussen gebruik van Viagrapillen en de kans op de ziekte van Alzheimer.

Meer precies bleken mannen die Viagra slikken 69 procent minder kans te hebben op de bekende vorm van dementie. De onderzoekers van de Cleveland Clinic analyseerden daartoe verzekeringsclaims van meer dan 7 miljoen mensen. De werkzame stof in Viagra - sildenafil - bleek al eerder het geheugen en de hoeveelheid amyloïde plaques bij muizen te verbeteren.

De onderzoekers besloten daarop menselijke hersencellen bloot te stellen aan sildenafil en ook dat leek een gunstig effect te hebben. In combinatie met de gegevens uit de verzekeringsclaims rijst het vermoeden dat sildenafil kan beschermen tegen alzheimer.

Maar de onderzoekers houden een flinke slag om de arm: er is geen oorzakelijk verband aangetoond. Het kan goed zijn dat mannen die Viagra slikken op andere manieren een kleinere kans hebben op alzheimer, doordat ze bijvoorbeeld heel gezond leven. Meer onderzoek is dus nodig.

Bron(nen):   Science Alert