Pestkoppen slaan later hun vrouw

Pestkoppen die het schoolplein onveilig maken, hebben veel kans om op te groeien tot een man die zijn vrouw slaat. Dat blijkt uit een onderzoek van de Harvard School of Public Health onder 1.400 mannen in de leeftijd van 18 tot 35. Mannen die zich nog herinnerden dat ze anderen pestten op school, mishandelden hun vrouw 4 keer vaker dan mannen, die zegden nooit anderen gepest te hebben. Het lijkt erop dat mensen, die geneigd zijn anderen te mishandelen, dat doen vanaf hun kinderjaren tot in de volwassenheid.

Pesters ontgroeien hun agressie dus niet. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat pesters vaker hun kinderen mishandelen, hun baan kwijtraken en in aanraking komen met politie en justitie. Volwassenen, die als kind anderen pestten, liegen ook 10 keer vaker dan niet-pesters.

Dat pestkoppen de neiging hebben om pestkoppen te blijven, geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Vrouwen gebruiken echter minder fysiek geweld tegen hun partner. Ook op school hanteren meisjes meer sociaal-emotionele vormen van pesten. Ze worden niet zo snel agressief.

Op welke leeftijd de mannen begonnen te pesten en hoe lang ze dat deden, is niet bekend. Dat moet nog onderzocht worden. Wat wel duidelijk is, is dat het probleem beter op de schoolleeftijd kan worden aangepakt. Zo kun je veel ellende later besparen. Effectieve programma's om pesten tegen te gaan moeten het probleem tot in de kern aanpakken. Alleen focussen op het pesten is niet genoeg. In veel gevallen komt het gedrag ergens vandaan, bv. doordat ze veel geweld zien in hun directe omgeving.

Ook in Nederland komt pesten op school frequent voor. Bijna iedere school heeft wel een pestbeleid en/of pestprotocol. Toch gebeurt het nog al te vaak dat de school niet ingrijpt bij ernstige pesterijen.

Bron(nen):   ABC News