Is er een overspel-gen?

Voor DSK en Tiger Woods komt de ontdekking te laat, maar er is hoop voor mannen die het niet kunnen laten: ze kunnen niet anders. Althans, dat zou kunnen als de genetische opbouw van mensen op dit punt lijkt op die van vogels. Aan het  Max Planck Institute For Ornithology in Duitsland is vastgesteld dat overspel bij sommige monogame vogelsoorten genetisch bepaald is. In de codering van de vogel staat dat hij zich niet gaat houden aan de spelregels van zijn soort.
De onderzoekers zelf wijzen ook op de mogelijke consequenties voor menselijk gedrag, al valt wel erg moeilijk een test te bedenken die kan aantonen of overspelige mannen slachtoffer zijn van hun genetica, of hun partners slachtoffer zijn van hun gebrek aan fatsoen.

Bron(nen):   Le Temps  Wetenschappelijke publikatie