Medisch specialisten lusten ook wel een glaasje

Bijna 1/3 van de medisch specialisten drinkt bijna dagelijks of minstens 4 dagen per week. Vooral ouderen: 38% van de 55 tot 64-jarigen en meer dan de helft van de 65-plussers drinken nagenoeg elke dag. Jongeren zijn minder frequente drinkers (5%). Vooral gynaecologen (16%) en psychiaters (17%) zijn gewoontedrinkers; 6% is geheelonthouder. Dat blijkt uit een peiling van het Vlaamse vakblad De Specialisten, waaraan 1500 artsen deelnamen. Mannen drinken veel vaker bijna dagelijks (40%) dan vrouwen (18%). Twee derde houdt het bij 1 of 2 glazen per dag, maar bij bijna een kwart gaat het over 3 à 4 glazen en voor 4 procent over nog meer. Bijna de helft van de artsen die wel eens alcohol drinken doet aan ‘binge-drinking’. Dat betekent 6 glazen of meer op een avond. Bij de meesten beperkt zich dat tot minder dan een keer per maand, maar bij 17% is het iedere maand of vaker. Het loopt op tot 60% bij de drinkende mannelijke artsen, terwijl ‘slechts’ 1/3 van de vrouwen het al eens stevig op een zuipen zet. Chirurgen (58%) en anesthesisten (59%) zijn notoire piekdrinkers. En nee, het geldt niet alleen voor Vlaamse specialisten. In Finland, Noorwegen en Duitsland werden vergelijkbare cijfers gevonden.

Bron(nen):   EOS