Peuter leert niets van je, als je onbetrouwbaar bent

Peuters van 14 maanden voelen al feilloos aan wie onbetrouwbare informatie verstrekt en daar willen ze niet langer van leren. Dat blijkt uit een Canadees onderzoek onder 60 kinderen. In de 'betrouwbare' setting lachte de onderzoekster en zei blij dat er een stuk speelgoed in een doos zat. Daarna gaf zij het speelgoed aan de peuter om het te laten inspecteren. In de 'onbetrouwbare' setting, deed de onderzoekster hetzelfde, maar er zat helemaal geen speelgoed in de doos. Dat werd een aantal keer herhaald.

Daarna legde dezelfde onderzoekster een lamp op tafel, die aangaat bij aanraking. Ze gebruikte haar voorhoofd om de lamp te laten branden. Dat deed ze 3 keer. Daarna gaf ze de lamp aan het kind. Peuters die haar kenden uit de 'onbetrouwbare' setting waren veel minder geneigd om haar gedrag te imiteren (34%) dan peuters die haar kenden uit de 'betrouwbare' setting (61%).

De resultaten bevestigen andere onderzoeken waaruit blijkt dat kinderen selectief zijn bij het kiezen van de persoon waarvan ze iets willen leren: ze leren liever van volwassenen dan van leeftijdsgenootjes, liever van bekenden dan van onbekenden en liever van mensen die zelfverzekerd en deskundig overkomen. Het onderzoek toont ook aan dat hele jonge peuters al in staat zijn om kennis over de betrouwbaarheid van mensen in verschillende contexten toe te passen.

Bron(nen):   BPS Research Digest