Emoties zijn minder erg in andere taal

Een internationaal onderzoeksteam ontdekte dat mensen in een moreel dilemma meer utilitaristische beslissingen nemen als zij dat doen in een andere taal dan hun moedertaal. In één experiment kregen meer dan 300 mensen de brugvariant van het bekende treindilemma voorgelegd: zou je 1 mens doden als je er zo 5 kon redden? Vijf mensen staan op de rails als er een trein aankomt. De enige manier waarop je ze kan redden is door 1 man van de andere kant van de brug af te duwen, zodat de trein stopt voor hij de 5 anderen bereikt. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de meeste mensen in dat geval niets doen. In dit experiment kreeg de helft van de proefpersonen het dilemma voorgelegd in hun moedertaal en de andere helft in een andere taal, die ze goed genoeg kenden om het dilemma te begrijpen. In hun moedertaal koos slechts 20% van de proefpersonen voor de utilitaristische beslissing (1 man voor de trein gooien om er 5 te redden), maar in een andere taal koos 33% voor die optie. De onderzoekers verklaren het verschil als volgt: het idee om een man voor de trein te gooien en te doden is emotioneel weerzinwekkend, zelfs als het 5 levens spaart. Daarom kiezen de meeste mensen ervoor om niets te doen. Vreemde talen hebben echter niet dezelfde emotionele impact als de moedertaal. In een vreemde taal is de emotionele reactie minder heftig. Om die hypothese te testen deden ze een tweede experiment met 100 mensen die Spaans als moedertaal hadden, maar ook Engels spraken en 100 mensen die Engels als moedertaal hadden, maar ook Spaans spraken. Ze legden hen de wisselvariant van het treindilemma voor. Op een deel van de treinrails staan mensen. Op een ander deel staat maar 1 mens. De trein dendert af op de 5 personen. De proefpersoon kan kiezen: een wissel omzetten om ervoor te zorgen dat de trein naar het spoor gaat waar maar 1 iemand staat. Een wissel omzetten is emotioneel gezien veel minder ingrijpend dan iemand voor een trein te duwen. Daarom kiest een meerderheid (81%) in dit geval voor de utilitaristische beslissing. Als emoties minder van belang zijn bij deze variant, zou de taal dat dus ook moeten zijn. Dat werd bevestigd: er werd geen verschil gevonden tussen beide talen.

Bron(nen):   Psychology Today      

3 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Kees Cornelder

  Nederlandse interim-manager -berucht in heel ondernemend Nederland vanwege zijn ondubbelzinnige directheid en duidelijkheid – werkt tegenwoordig voornamelijk in het buitenland.
  Waarom? De Nederlandse lievelingen op werkvloeren waar dan ook in het land pikten het steeds minder zoals hij optrad.
  En waarom is hij al een poosje buitengewoon succesvol en vaker dan ooit gevraagd door ondernemingen in het buitenland?
  Wel, equivalenten in buitenlandse talen van Nederlandse hel- en verdoemeniswoorden kent hij niet. Hij drukt zich daar dan ook ‘gematigder’ uit, vinden zijn tevreden buitenlandse opdrachtgevers.
  Wat zijn talen toch mooi hè?

 2. vanhetgoor

  Mooi, een typisch voorbeeld van zaken niet goed doorzien. We hebben hier niet te maken met ‘beslissen in een andere taal’ maar beslissen over mensen die een andere taal spreken.

  Er wordt geen moreel oordeel gevraagd, er wordt in het ene geval iets gevraagd in de moedertaal, en dan mogen we aannemen dat het gaat over mensen die deze zelfde moedertaal spreken. En er wordt iets gevraagd over de anderen, in de andere taal, mensen uit de andere groep waartoe men zelf niet behoord. Dan is het makkelijk om een beslissing te namen die de dood veroorzaakt van iemand, het is toch niet eigen, het is niet diens moeder over wien men spreekt.

  Jammer dat voor een fout uitgangspunt is gekozen, trein wissel en 1 of 5 mensen dood, als men niets doet heeft men geen mensen het leven kunnen behouden, maar ook geen mensen gedood. Als men de wissel wel omzet, dan is men een moordenaar, als men niets doet blijft men een zuiger geweten houden. Het voorbeeld deugt niet. De vraagstelling gaat uit van het slechte in de mens, en niet iedereen maakt van zichzelf met een groot gemak een moordenaar, dat kan men alleen doen als men niet zuiver is.

  We hebben dus niet alleen met taal te maken maar ook met verkeerde begrippen en door de zogenaamde wetenschappers gemaakte fouten.

  Overigens als men de wissel omzet is er een grote kans dat de trein ontspoort, en daarmee honderden mensen het leven in gevaar brengt. Duizenden als het een chloor trein is.

  • FMYO

   Well volgens mij vat je de kern v/h verhaal niet. Dit verhaal toont aan dat wanneer men in een vreemde taal – niet zijnde je moedertaal – een beslissing gevraagd wordt waarbij warden en grote emotie normalitair geassocieerd is – die emotie dus een minder grote rol speelt. Dat was te verwachten – ik spreek uit ruime ervaring 😉 Mijn partner is buitenlands – en als wij ruzie hebben en wij beiden elkaar graag van alles naar het hoofd slingeren – dit minder aankomt dan wanneer iemand je in vergelijkbare termen in je moedertaal ‘aanspreekt’. De reden is denk ik dat ondanks je een andere taal goed spreekt – je toch een soort abstractere vertaling maakt naar beelden/begrippen in vergelijking tot je moedertaal en daarom een minder directe link hebt naar emoties.

   (in antwoord op vanhetgoor)

Reacties niet toegestaan