Christelijke en atheïstische kinderen gaan minder vaak naar de universiteit

Volgens gegevens van het Britse ministerie van onderwijs m.b.t. 13.000 jongeren hebben hindoestanen, sikhs en moslims meer kans om naar de universiteit te gaan dan christenen of atheïsten. Van de hindoestanen ging 77% naar de universiteit. Bij sikhs en moslims was dit respectievelijk 63% en 53%. Bij christenen was dit 45%, maar van de jongeren die 'geen religie' hadden, ging slechts 15% naar de universiteit. Deze gegevens komen overeen met eerdere studies waaruit blijkt dat blanke kinderen uit de arbeidersklasse het slechter doen op school dan Aziatische kinderen.

Volgens de Katholieke Onderwijs Dienst zijn er verschillende factoren die een rol spelen, die niets met religie te maken hebben. Volgens prof. dr. Steve Strand van de Warwick University gaat het ook niet om religie, maar om etniciteit. Gezinnen uit een lagere sociale klasse zien vaak het nut niet van een universitaire opleiding, maar Aziatische gezinnen - zelfs de arme - vinden een goede opleiding wel belangrijk. Waarom moslims het beter doen dan christenen en atheïsten vermeldt het artikel niet.

Bron(nen):   Daily Telegraph