Kinderen van oudere vaders hebben meer kans op psychiatrische stoornis

Mannen blijven langer vruchtbaar dan vrouwen, maar naarmate ze ouder worden hebben hun kinderen meer kans op psychiatrische stoornissen, met name schizofrenie en autisme. Twee recente studies ondersteunen dit verband, maar is de leeftijd de enige oorzaak?.

Uit één studie blijkt dat mensen met oudere ouders, maar ook mensen wiens vader minstens 11 jaar ouder is dan de moeder meer kans hebben op een angststoornis en een depressie. Van de kinderen waarvan de vader 19 of jonger was bij de geboorte had 9% een psychiatrische stoornis. Als de vader minstens 11 jaar ouder was dan de moeder, was dit 24%. Bij kinderen waarvan de vader 50 jaar of ouder was bij de geboorte èn minstens 11 jaar ouder dan de moeder was dit zelfs 42%.

Verschillende factoren spelen een rol: epigenetische, psychosociale en biologische. Volgens de epigenetische benadering treden veranderingen in de genetische expressie op door de herhaalde blootstelling aan toxines. Zo hadden kinderen van Vietnamveteranen, die werden blootgesteld aan herbiciden, een verhoogd risico op spina bifida. Drinken en roken kan ook zo'n effect hebben.

De psychosociale benadering richt zich op omgevingsfactoren, die van invloed kunnen zijn op de genexpressie. Maar genetische mutaties hoeven niet de oorzaak te zijn van de psychische problemen van de kinderen. Waarschijnlijker is dat alleen een bepaalde kwetsbaarheid voor psychiatrische stoornissen wordt overgeërfd. Pas als ze geconfronteerd worden met stress en ernstige levensgebeurtenissen, komen ze in de problemen.

De biologische benadering kent de meeste aanhangers: door het verouderingsproces neemt het aantal genetische mutaties dat de vaders doorgeven via hun sperma toe. Als een man 40 is hebben zijn zaadcellen al 660 celdelingen ondergaan; als hij 50 is, zijn dat er 800. En hoe meer celdelingen, hoe groter de kans op genetische mutaties.

Wat ook een rol zou kunnen spelen, is dat mannen met autistische kenmerken de neiging hebben om later te trouwen en kinderen te krijgen en dat ze die kenmerken doorgeven hun nakomelingen. Naarmate mensen met een autisme spectrum stoornis ouder worden, verbetert vaak hun sociaal functioneren en hebben ze meer kans om een partner te vinden.

Er is echter ook goed nieuws: de duur van het huwelijk en het gewenst zijn van het kind zijn 2 factoren die kinderen van oudere mannen lijken te beschermen tegen het ontstaan ​​van schizofrenie.

Bron(nen):   Scientific American