Uunartoq Qeqertaq en andere nieuwe plaatsen dankzij global warming

In de nieuwste uitgave van de Times Comprehensive Atlas of the World is de wereld weer helemaal bijgewerkt. Sudan is in tweeën, ingedamde rivieren hebben hun stuwmeer gekregen en steden die zijn gegroeid zijn nu groter.
En er is Nieuw Land. Land dat er altijd al was, maar verborgen onder een eeuwige ijslaag. En de laatste jaren tevoorschijn gekomen. Uunartoq Qeqertaq (Opwarmend eiland in de taal van de Inuit) ligt 340 zeemijl van de Noordpool en is nu zo permanent aanwezig dat de makers van de beste atlas ter wereld het eiland een plaatsje hebben gegeven. Zoals ook ander Nieuw Land dat aan het ijs ontsnapte.
Volgens de makers van de Times Comprehensive Atlas of the World komt dat land tevoorschijn door de opwarming van de aarde. Ook al omgekocht door Al Gore.  

 

 

Bron(nen):   The Guardian