Planten reageren op geluiden uit zelfverdediging

Het is al langer bekend dat sommige planten kunnen reageren op geluid. Maar waarom zou een plant het vermogen om te horen ontwikkelen? Onderzoekers van de Universiteit van Missouri toonden aan dat het hen helpt om zichzelf te verdedigen. Ze stelden een groep planten bloot aan geluidsopnames van rupsen die bladeren eten en bewaarde een andere groep in stilte. Als er later rupsen op de planten gezet werden, produceerde de groep die de eetgeluiden hadden gehoord meer van een rups-afstotende stof. De stof werd sneller en meestal in grotere hoeveelheden afgescheiden. Ook kunnen ze het geluid van belagers onderscheiden van andere geluiden. Planten die blootgesteld werden aan het geluid van de wind of andere insecten produceerden niet meer van de stof. De planten waren ook extreem gevoelig voor de rupsgeluiden. Ze reageerden al op trillingen die het blad niet meer dan 0,03 mm deden bewegen. Hoe de planten de trillingen precies ontdekken is nog niet duidelijk. De onderzoekers vermoeden dat het gaat om mechanoreceptoren, eiwitten in dierlijke en plantaardige cellen die reageren op druk, beweging en geluid. Dat moet nog verder uitgezocht worden.

Bron(nen):   The New York Times