Wetenschapper Diederik Stapel zoog bijna alles uit zijn duim

Wij, de media, aten uit zijn hand, omdat hij zulke verrassende dingen aan de weet kwam. Maar dat was geen wonder. Hij wist wat de mensen leuk vonden, hij wist dat voor leuke dingen subsidies beschikbaar waren en dus zorgde hij voor een stroom van leuke dingen.
Stapel heeft van ten minste 30 tijdschriftpublicaties de gegevens verzonnen. Dat bleek vandaag tijdens de presentatie van het onderzoek van de commissie-Levelt naar de omvang van de fraude.
De Universiteit van Tilburg en de Rijksuniversiteit Groningen doen gezamenlijk aangifte tegen de frauderende hoogleraar Diederik Stapel. Zij beschuldigen hem van valsheid in geschrifte en oplichting. Het staat nog niet vast dat Stapel ook tijdens zijn werk aan de Universiteit van Amsterdam heeft gefraudeerd. Desondanks gaat de universiteit onderzoeken of het mogelijk is de doctorsgraad van Stapel in te trekken.

Citaat uit het rapport (zie link): Omvang van de fraude
De Commissie is tot de conclusie gekomen dat de omvang van de fraude door de heer Stapel zeer aanzienlijk is. De Commissie is nu reeds gestuit op enkele tientallen publicaties waarin gebruik is gemaakt van gefingeerde data. Het volledige overzicht van deze frauduleuze publicaties zal gezamenlijk met de zustercommissies uiterlijk bij het eindrapport gepresenteerd worden. Vast is komen te staan dat het fabriceren van data al voor de Tilburgse tijd is begonnen. De Commissie heeft geconcludeerd dat ook publicaties uit de Groningse tijd besmet zijn. De fraude is al geruime tijd, in ieder geval sinds 2004, aan de gang.

Bron(nen):   Het rapport