Brood met 50% minder zout is net zo lekker

Uit een onderzoek van de Universiteit van Wageningen blijkt dat brood dat maar 50% van de normale hoeveelheid zout bevat net zo goed wordt gegeten als normaal brood. Gedurende 4 weken kozen 116 proefpersonen elke dag wat ze wilden eten van een ontbijtbuffet. De proefpersonen werden onderverdeeld in 3 verschillende groepen en wisten niet wat het doel van het onderzoek was. De eerste groep kreeg elke dag hetzelfde buffet om uit te kiezen. Bij de tweede groep werd er langzaamaan steeds minder zout in het brood gedaan, maar werd dit wel vervangen door zoutvervangers. Bij de laatste groep werd er ook steeds minder zout in het brood gedaan, maar dan zonder zoutvervangers. Het doel van het onderzoek was om te kijken of de proefpersonen minder zoutarm brood zouden eten of voor zouter beleg zouden kiezen om als er minder zout in het brood zat.

Uit het onderzoek bleek dat pas in de 4e week van het onderzoek, toen er al 67% minder zout in het brood zat, er een lichte daling waarneembaar was in de derde groep. Bij de groep met zoutvervangers was er geen verandering in het broodgebruik. Ook bleek dat de proefpersonen niet voor kozen voor zouter beleg op hun brood. Tijdens het onderzoek hadden de proefpersonen ook niet gemerkt dat er minder zout in hun brood zat.

Deze bevindingen leiden er wellicht toe dat er in de toekomst meer zoutvervangers zullen worden gebruikt in brood of dat er zelfs gewoon minder zout in verwerkt wordt. Door het eten van brood krijgen we gemiddeld bijna 1/3 van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid zout binnen. Teveel zout eten kan leiden tot een verhoogde bloeddruk en daardoor tot meer hart- en vaatziekten.

Bron(nen):   WUR