Dyslectici hebben meer last van achtergrondgeluiden

Dyslexie komt vaak voor, ook bij volwassenen. Naar schatting 17,5% van de mensen heeft er last van. Wat precies de oorzaak is, is nog niet bekend. Eén van de mogelijke verklaringen is dat deze mensen zich minder goed kunnen afsluiten voor overtollige achtergrondinformatie, zoals geluiden.

Uit een Amerikaans onderzoek onder 37 studenten blijkt dat studenten met leesproblemen significant slechter presteerden als er veel achtergrondgeluid was. Zonder achtergrondgeluiden presteerden beide groepen even goed.

Deze resultaten bevestigen de theorie dat dyslectici moeite hebben om relevante en irrelevante informatie te onderscheiden, of het nu gaat om letters of geluiden.

Bron(nen):   EurekAlert