Waarom we beter zijn in het voorspellen van het gedrag van anderen dan van onszelf

Waarom hebben we toch zo weinig inzicht in ons eigen psychisch functioneren? Amerikaanse psychologen hebben daar een belangrijke reden voor gevonden: als we ons eigen gedrag voorspellen, houden we geen rekening met de invloed van de situatie. Bij het voorspellen van het gedrag van anderen daarentegen schatten we de invloed van de omstandigheden juister in.

Als mensen in een groep zijn bijvoorbeeld, zijn ze minder geneigd om iemand te helpen dan wanneer ze alleen zijn. Van anderen weten we dat, van onszelf denken we dat het geen verschil uitmaakt. Als anderen slecht gehumeurd zijn, stoppen ze minder geld in de collectebus dan wanneer ze goedgehumeurd zijn. Voor onszelf maakt het geen verschil, denken we.

Een andere trend die uit het onderzoek naar voren kwam, was dat mensen hun eigen altruïsme (onbaatzuchtigheid) overschatten, maar ook hier dat van anderen beter kunnen inschatten. Dat is in overeenstemming met eerder onderzoek waaruit blijkt dat we de neiging hebben om onszelf in een (onrealistisch) gunstig daglicht te stellen.

Bron(nen):   BPS Research Digest