Kinderen moeten buiten spelen of naar school fietsen

Er bestaat een positief verband tussen de mate van lichaamsbeweging en de leerprestaties van kinderen en adolescenten (van 6 tot 18 jaar). Dat blijkt uit een literatuuronderzoek door Dr. Amika Singh en collega’s van het VU medisch centrum.

Mogelijke verklaringen zijn:

  1. een verbeterde doorbloeding en dus verbeterde zuurstofvoorziening van de hersenen
  2. meer celgroei in de hersenen
  3. meer aanmaak van hormonen (o.a. endorfines) waardoor kinderen minder stress ondervinden en zich beter voelen - en dus beter kunnen presteren.

De uitkomst van deze studie is extra interessant gezien de recente discussie om de tijd voor gym op scholen in te ruilen voor vakken, zoals wiskunde en talen.

Een nadeel was dat van de 14 bestudeerde studies er maar 2 van hoge kwaliteit waren. Wel gaat het in alle gevallen om longitudinaal onderzoek, d.w.z. dat het niet gaat om een correlatie op één moment in de tijd, maar over een periode variërend van 8 weken tot meer dan 5 jaar.

Toch resten er nog veel vragen: Om welke lichaamsbeweging gaat het precies? Is buiten spelen, schoolgym of dagelijks wandelen of fietsen voldoende voor betere prestaties? Of moet er sprake zijn van specifieke sporten? Dat gaan Singh e.a. verder onderzoeken.

Bron(nen):   VUmc  Time