Verlies van dierbare verhoogt kans op hartinfarct

Uit een onderzoek van de Harvard Medical School in Boston blijkt dat een gebroken hart dodelijk kan zijn. Na het verlies van een dierbare is het verdriet zo groot dat dit het risico op een hartaanval vergroot. De onderzoekers kwamen hier achter door 2000 mensen te ondervragen. Deze mensen hadden allen in de afgelopen 5 jaar een hartaanval gehad. De onderzoekers gebruikten verschillende vragenlijsten om na te gaan wat de ware oorzaak was van hun hartaanval.

Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat het overlijden van een dierbare de kans op een hartaanval vergroot. Onderzoekster Elizabeth Mostofsky geeft aan dat dit hoogstwaarschijnlijkt te maken heeft met de nare gevoelens die opspelen bij zo een verlies. Denk aan depressieve, angstige en zelfs boze gevoelens. Deze gevoelens zouden namelijk leiden tot een verhoging van de bloeddruk en hartslag. Hierdoor kunnen er bloedklonters gevormd worden die een hartaanval kunnen uitlokken.

Het onderzoek geeft aan dat de kans op een hartaanval de eerste dag na het verliezen van een dierbare maar liefst 21% hoger is. Vervolgens is de kans gedurende de eerste week 8% hoger.

Bron(nen):   De Standaard