De cultuur kan je uiterlijk veranderen

Evolutie is niet uitsluitend een kwestie van aanpassen aan veranderende omgevingsomstandigheden. Ook menselijke voorkeuren kunnen ook een rol spelen, al dan niet in een context van seksuele selectie, bv. het laten primeren van parameters die de aantrekkelijkheid verhogen.

De morfologische kenmerken van de Xavánte, een indianenstam uit het Braziliaanse regenwoud, veranderen 3,8 keer sneller dan dezelfde kenmerken bij 5 verwante indianenstammen (waar ze geen contact mee hebben). De leden van de stam evolueren naar gezichten met een bredere neus, hoger voorhoofd en smaller gelaat. De antropologen die dit vaststelden konden geen enkele verandering in de omgeving in verband brengen met de snelle wijziging van de schedelstructuur. Ze gaan er vanuit dat het om een cultureel gegeven gaat.

Het is niet uitgesloten dat er een selectieproces aan de orde is, waarbij de nieuwe kenmerken als seksueel aantrekkelijk worden beschouwd, waardoor ze zich snel in de kleine populatie verspreiden. Er is al geopperd dat de spleetogen van Aziatische mensen op vergelijkbare wijze ontstaan zijn, als iets dat in een kleine groep als een afwijking begint, maar evolueert tot een schoonheidsideaal.

De klassieke hypothesen ter verklaring van het voorkomen van spleetogen, zoals bescherming van de ogen bij zandstormen, voldoen niet om de expansie van het kenmerk te verklaren.

Bron(nen):   Knack